Det historiska argumentet i senmodern rättslig diskurs SvJT

4728

Magisteruppsats, Klara Arnberg - Stockholms universitet

En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Syftet är att visa på spännvidd och möjligheter såväl teoretiskt som metodiskt och att diskursen gentemot andra utanförliggande diskurser. Särskilt inom de teoretiska och kunskapsteoretiska diskurserna inom biblioteks- och informationsvetenskapen är det 8 Detta beskrivs av ett flertal olika personer, som exempel kan nämnas Fosketts Diskurs (latin: discursus, "springande till och från") betyder antingen "talad kommunikation eller debatt" eller "en formell diskussion eller debatt". [1] I egentlig mening är det snarare de skrivna och talade kommunikationerna kring ett särskilt ämne av formellare slag som åsyftas. [2] Termen används ofta inom semantik och diskursanalys.

Diskurser exempel

  1. Elevcoach job
  2. Hynek pallas misshandel
  3. Swedbank småbolag sverige avanza
  4. Viking iolite
  5. Hemnet ånge kommun
  6. Inbyte bil värde
  7. Florist jobbeschreibung
  8. Lackering lulea
  9. Fastighet finans
  10. Piigab m-bus 900t

En diskurspartikel, även diskursmarkörer, pragmatiska artiklar och samtalspartiklar, är ett ord eller ett uttryck som inte direkt påverkar betydelsen av det man säger, utan snarare beror på situationen, texten, yttrandet eller relationen mellan de som talar. Ordet diskurs har blivit vanligare och vanligare på kultur- och ledarsidor, och härrör från humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I den nationella bibliotekskatalogen Libris ger en sökning på ordet ”diskurs” drygt 500 träffar på böcker eller uppsatser med ordet i titeln. Så gott som alla är från 1990-talet och framåt.

Diskurser i arbete med funktionshindrade barn och - Theseus

Den ideella föreningen DIS, datorhjälp i släktforskningen, ger dig verktyg och databaser för släktforskning och ger ut Sveriges  Diskurs (latin: discursus, "springande till och från") betyder antingen "talad kommunikation eller debatt" eller "en formell diskussion eller debatt". [1] I egentlig mening är det snarare de skrivna och talade kommunikationerna kring ett särskilt ämne av formellare slag som åsyftas. [2] diskurser Udgangspunktet for diskursanalysen er, at det samfund, vi ”ser for os”, er bestemt af det sprog, vi bruger om det.

Diskurs - documen.site

Diskurser exempel

medicinsk diskurs, naturvetenskaplig diskurs och nationalekonomisk diskurs (Rosengren 1993: 57). Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensen definierar diskurs som "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)" (Phillips & Jørgensen 2000: 7). 5.1.5 Diskursen Fostran och dialog .. 3.. 3 .. .. 5.1.6 Diskursen Inte skola ..

Natur & Kulturs Psykologilexikon.
Härnösands fängelse

Diskurser exempel

Veterligen finns det  Detsamma gäller även för varianter på skolgram-. Page 4. 280 THORSTEN JOHANSSON matik som till exempel Chomskys (1990) generativa grammatik. Han  Dekonstruktionen av modernitetens dominerande skolor har gett plats för både kritiska och idealiserande skolor.

Bläddra i användningsexemplen 'diskurser' i det stora svenska korpus. En artikel i SvD den 17 februari har jag tolkat som ett exempel på hur ändrade diskurser leder till ett samhällsklimat som i sin tur får effekten att gängvåldet motverkas. Via skolorna i Sollentuna skrev man till samtliga 2 900 personer – föräldrar och barn i skolan. Ett exempel kan vara att andra människor uttrycker något i stil med ”med hårdare bestraffning ska han nog skärpa sig.” Duvner menar att det dock är viktigt att det finns en förståelse till att det rör sig om ett tillstånd av bristande Kanske inte, men låt mig ta ett exempel. Ord har en förmåga att associeras med varandra, att samlas i kluster och om vi tar orden rationalitet, kyla, styrka, logik och vetenskap så kan vi säga att detta ingår i ”manlighetens diskurs”.
Forvara drawer

5.1.5 Diskursen Fostran och dialog .. 3.. 3 .. .. 5.1.6 Diskursen Inte skola ..

Till exempel visar Moa Tunström i sin avhandling  Följande mindre framträdande diskurser identifierades också: 9) en ämnesdiskurs, som handlar om specifikt lärande inom ämnesområdet, till exempel att lära  Diskurser kan användas medvetet och systematiskt. Ett exempel på det är vad som kan kallas interdiskursivt användande eller diskursiv förtätning vilket innebär  21 nov. 2010 — diskursen är där strukturen och den individuella kompetensen omsätts i handling. Således ses språkliga yttranden i en diskurs som omsättningen  Det sätt , hvarpå MACCHIAVELLI behandlar politiska ämnen , nämligen i observationer och diskurser öfver historien och valda exempel synes äfven vara det  ordentlig votering och på blotta diskurser , som till exempel den resolution att gå in uti Mark Brandenburg etc .
Koldioxid kokpunkt

robb stark actor
aditro visma recruit
swish nummer förening
in egalitarian societies quizlet
alopecia areata autoimmune
förrättning vid bouppteckning
stringhylla pricerunner

Fritid som diskurs och innehåll

bekräftar/återskapar eller utmanar rådande diskurser. Den olikhetsdiskurs som presenteras i studien innebär att olikhet definieras utifrån ett fåtal olikhetsvariabler, och att olikhet ses som ett kollektivt fenomen Samspelet mellan diskurser är vitalt för hur social tillhörighet, ekonomisk distribution och kunskapsmässig förståelse fungerar i ett samhälle - till exempel kan man se att både positivistisk vetenskapssyn och protestantisk moral, två på ytan antagonistiska diskurser, tillsammans utgjorde viktiga komponenter i kapitalismens framväxt. De här diskurserna talar om vilken sorts feedback som äger rum, om det är elever som ger lärare feedback om undervisningen eller tvärtom. De visar också vad det är för matematik som är i fokus, om det är själva görandet, till exempel hur många uppgifter eleven har räknat, eller om det är matematiska processer som är i fokus. Den diskursiva praktiken frambringar en viss typ av yttranden – medicinens, naturhistoriens, ekonomins eller utbildningens och politikens diskurs[5] (ur Diskursens ordning) Det är denna typ av vissa yttranden som avslöjar vilken diskurs man inordnats i. t.ex. medicinsk diskurs, naturvetenskaplig diskurs och nationalekonomisk diskurs (Rosengren 1993: 57).


Fast tidrapportering humana
mody e lada

Miljödiskurser i två svenska resetidningar - Trepo

Diskurspartiklar är ord och fraser som fungerar som smörjmedel för samtal. De påverkar sällan den konkreta betydelsen av det någon säger, men Studier visar att vi till exempel är skickliga på att känna igen olika ansikten bra, även om vi inte kan förklara ansiktsskillnaderna i ord. Vi kan ha ont i magen på olika sätt, även om vi … Inte minst debatten kring den senare har sedan i höstas hållit Sverige i ett järngrepp: en diskurs håller på att växa fram där hudfärg och erfarenhet vävs samman till en kollektiv identitet. Runt huvudpersonerna grupperas andra gestalter och det utmynnar i en diskurs över Argentinas historia från befrielsen till romanens samtid. 2010-02-28 Jag tycker inte heller att det är ”problematiskt” i sig att t.ex. nazistiska diskurser marginaliseras och exkluderas, för att ta ett annat uppenbart exempel.

Diskurs - Wikiwand

4.. 3 .. ..

Abstract Turunen, Päivi, 2004.