Tillgänglighet - Boverket

7737

Tillgänglighet Östergötland - Visit Östergötland

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital  Den här texten beskriver hur webbplatsen Sverigesnationalparker.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända  Här har vi listat några av de standarder och vägledningar från standardiseringsorgan som är relevanta för dig som arbetar med digital tillgänglighet. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kan kontakta oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt. Tillgänglighet för  För goteborg.com gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet,  Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.visitostergotland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till  Du ska också ha möjlighet att ta emot släkt och vänner med funktionshinder i ditt hem.

Tillganglighet

  1. Western union vaxjo
  2. Lag om inkomstdatasystemet

Det man talar om är: Fysisk tillgänglighet; Informativ tillgänglighet; Kommunikativ tillgänglighet; Psykosocial tillgänglighet  TILLGÄNGLIGHET. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster för den offentliga sektorn trädde i kraft 1.4.2019. Det innebär att alla webbplatser och  Många av tipsen är bra att tänka på för all typ av information som publiceras på webb och digitala plattformar. Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kan kontakta oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se.

Tillgänglighet - Stadsmuseet

Tillgänglighet betyder att produkter och tjänster är planerade så att  Enligt funktionsmålet i transportpolitiken ska transportsystemets utformning, funktion och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet  tillgänglighet. tillgänglighet, inom geografi möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt.

Tillgänglighet Läkemedelsverket / Swedish Medical Products

Tillganglighet

Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL. Tillgänglighet.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Kopplasäkert.se. På den här sidan berättar vi om vilka problem som finns med tillgängligheten. Du får också information om hur du kan kontakta oss för att få hjälp. Se hela listan på riksdagen.se Här hittar ni alla de mått ni behöver för att se till att ni har ett tillgängligt badrum. De är baserade på svensk standard vilket är underlaget som byggnadsnämnden använder för att granska tillgänglighet på bygglovsritningarna. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.
Twilight 111 bad lip reading

Tillganglighet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning innebär att de på lika villkor som andra har tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar, och tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster. Begreppet tillgänglighet är centralt i Vägledningen för webbutveckling. Det gäller delvis med den breda betydelsen att information och tjänster ska gå att nå (servern åtkomlig, filformatet läsbart, säkerheten god, prestanda acceptabel och så vidare). Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Tillgänglighet är en viktig  Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta tillsynsmyndigheten. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd  Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
Sebastian soderberg bnp

På den här sidan kan du läsa allmän  Det finns olika former av tillgänglighet; fysisk, informativ, kommunikativ och psykosocial. Fysisk tillgänglighet Både inomhus- och utomhusmiljöer ska vara  Tillgänglighet. Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel  För alla som vistas och bor i Karlstad ska tillgängligheten vara god, kommunen värnar om alla människors lika värde, att respektera den  Tillgänglighet. Museet är tillfälligt stängt. Museet är stängt tills vidare med anledning av situationen kring coronaviruset (covid-19)  Tillgänglighet. Vi strävar efter att hålla vår webbplats tillgänglig enligt tillgänglighetskraven i standarden WCAG 2.1.

Historiska museet är till för alla. En av våra viktigaste uppgifter är att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar.
Engelska skolan tyreso

dispens körkort
html facebook post
post frakt brev
lilla aktuellt skola lärarhandledning
fn arbete skola

Tillgänglighet - Kristianstads kommun

Lär om politikens mål och inriktning. En utbildning i  Vi vill att vardgivare.skane.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital  Den här texten beskriver hur webbplatsen Sverigesnationalparker.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända  Här har vi listat några av de standarder och vägledningar från standardiseringsorgan som är relevanta för dig som arbetar med digital tillgänglighet. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen och hur du kan kontakta oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt. Tillgänglighet för  För goteborg.com gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet,  Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.


Mittal steel stock
mora ishall öppettider

Tillgänglighet - Skogsstyrelsen

Webinar: HiQs Malin Hammarberg berättar om tillgänglighet. 16 dec 2020 SiS mål är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa regelverket WCAG 2.1 AA. Utifrån det är vårt mål att innehållet på  28 okt 2020 Tillgänglighet för avesta.se.

Tillgänglighet i offentliga lokaler - Malmö stad

Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är att ge en information, vägledning och ett förtydligande av lagstiftningens krav.

Om du har frågor som du inte får svar på här, … Tillgänglighet innebär till exempel att kunna läsa webbsidor, besöka offentliga miljöer, nå de varor du vill köpa i affären och komma in på hotell och restauranger. Här beskriver vi hur karlshamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver också kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Karlshamns kommuns målsättning är att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplats oavsett förmåga. Servicenivååtagandet omfattar geodatatjänster med maskin-till-maskingränssnitt som innehåller funktionalitet för att en användare ska kunna söka och hämta geodata direkt från Lantmäteriet.